Author Archives: admin

Ekstraordinær generalforsamling i Kibæk Cykelmotion

På generalforsamlingen i februar lykkedes det ikke at få valgt en fuld bestyrelse på 5 personer, så den nuværende bestyrelse er kun på 4 personer.

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 14. juni kl. 18:30 i Alhuset. Her vil der blive fremlagt forslag om, at Kibæk Cykelmotion søger om sammenlægning med Kibæk Idrætsforening. Bestyrelsen vil orientere om, under hvilke betingelser sammenlægningen kan finde sted.

I følge vedtægterne skal på den ekstraordinære generalforsamling mindst halvdelen af klubbens medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemme for, hvis en sammenlægning skal kunne godkendes. Derfor – mød op og giv din mening til kende.

OBS OBS OBS

Datoen for den ekstraordinære generalforsamling er rykket til Tirsdag d 28 Juni kl 19.00 i Alhuset

Mvh
Bestyrelsen

Generalforsamling – torsdag 24. feb. 2022

Kan I mærke det – det går mod forår, og Corona er snart kun at betragte som en almindelig forkølelse. Derfor kan vi nu med stor glæde meddele, at det snart er tid at mødes med cykelvennerne igen. Sidste år aflyste vi generalforsamlingen – det gør vi ikke i år. Så sæt alt andet til side og mød op i Alhuset – torsdag den 24. februar kl. 19.

På valg til bestyrelsen er:
Tom Jensen
Svend Vejen Knudsen
Aage B. Nielsen

Alle tre ønsker at blive afløst. Har du lyst til at være med til at sætte retningen for klubbens fremtid, kan du allerede nu begynde at forberede din “salgstale”.

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Årets klubkammerat

Ved klubafslutningen kårede vi årets klubkammerat, som blev – tadaaa – Bjørn Daugaard Johansen. Tillykke 🙂

Klubafslutning 2021

Cykelvejret er ikke det allerbedste lige for tiden. Så det er måske godt nok, at vi skal til at tænke på vinterpause.

MEN – inden vi lukker helt ned for sæson 2021, skal vi mødes til klubafslutning LØRDAG 30-10 KL. 13 I ALHUSET. Formanden har bestilt smørrebrød og øl – I skal kun komme med godt humør. Ses vi 😀🚴‍♀️🍺

Klubmester 2021

12 ryttere til start til årets klubmesterskab

Årets vinder: Søren Kousgaard

På 2. pladsen: Henrik Jørgensen

På 3. pladsen: Otto Nissen

GF 2021

OBS – Til alle medlemmer: Bestyrelsen foreslår, at vi springer generalforsamling 2021 – som skulle have været afholdt i februar – over og holder næste generalforsamling i februar 2022 med den begrundelse, at vi jo har misset en hel sæson og så også kan “tåle” at misse en GF. Vi kan kun gøre det, hvis medlemmerne giver lov. Så hvis du mener, det vil være en forkert beslutning, kan du give din mening til kende ved at sende en sms til formand Preben Hansen – mobil 2326 2294. På valg ved næste generalforsamling er Svend, Tom og Aage. Alle 3 ønsker at blive afløst af nye folk på posterne.

Træningskalender frem til sommerpausen 2021

Tirsdag efter påske starter vi klubtræningen.

Under “links” i højre side kan du se træningskalenderen frem til sommerpausen.

Vi har ikke på forhånd spurgt, hvem der vil være holdkaptajn. Er du sat på, men ikke ønsker at være holdkaptajn, hører vi gerne fra dig – så vil vi selvfølgelig respektere det. Vi har fået et tilbud om at deltage i et kaptajnkursus lørdag den 15. maj kl. 9 – 17. Hvis du kunne tænke dig at komme på kursus, skal du bare sige til.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Bestyrelsen

Sæson 2021 – Klubstart

Bestyrelsen har i aften holdt møde om den kommende sæson – online naturligvis 😊

De udmeldinger, vi kan komme med nu, er ud fra de nugældende Corona-restriktioner. Om der sker ændringer hen over påsken, må vi se.

Da vi ikke kan starte ud med det sædvanlige “suppeløb”, har vi besluttet, at klubstarten bliver tirsdag den 6. april kl. 18:30 fra Kibæk Krydsfelt – husk cykellygter. Vi deler op på 2-3 hold med hver sin holdkaptajn.

Da sidste sæson blev noget amputeret, bliver denne sæson kontingentfri for de, som betalte kontingent i 2020. Alle andre skal indbetale 250 kr for sæson 2021 – kontonummer og øvrige oplysninger om kontingentbetaling findes på klubbens hjemmeside http://kibaek-cykelmotion.dk.

Klubstart bliver kun annonceret på klubbens hjemmeside og i klubbens Facebook-gruppe, så hjælp gerne med til at sprede budskabet til nye medlemmer.

Den årlige generalforsamling skulle i følge vedtægterne have været afholdt i februar, men medlemmerne har givet os grønt lys til at udskyde den. Når forsamlingsloftet på et eller andet tidspunkt bliver hævet, påtænker vi at invitere til en lørdag formiddag med en cykeltur afsluttende med en gang smørrebrød og afholdelse af generalforsamling.

Vi følger DGI’s retningslinjer, så vi kører så Corona-sikkert som muligt .DGI’s retningslinjer kan ses på deres hjemmeside. Det er vigtigt at fremhæve følgende:
– Snyd din næse i ærmet – ikke ud i luften
– Kør gerne med den samme gruppe hver gang
– Medbring slange, patroner, pumpe, dækjern, vand, energi mm. til dig selv, så du ikke skal låne af andre
– Vær opmærksom på at anbefalingen om to meters afstand gælder foran, bagved og til begge sider

Har du i øvrigt spørgsmål, hører vi gerne fra dig. Vel mødt til en forhåbentlig super cykelsæson!

Bestyrelsen

Generalforsamling udskydes

Årets GENERALFORSAMLING udskydes. I følge vedtægterne skal vi afholde generalforsamling inden udgangen af februar. Men set i lyset af Corona-situationen har vi valgt at udskyde afholdelsen, hvilket vi håber på jeres forståelse for. Vi indkalder hurtigst muligt, når forsamlingsloftet forhåbentlig inden alt for længe bliver hævet. Vh Bestyrelsen

AFLYSNING af årets klubafslutning

Kære klubvenner
Vi er frygteligt kede af det. Men med forsamlingsforbuddet ændret fra 50 til 10 personer er der ikke noget at gøre – vi må aflyse årets klubafslutning, som vi ellers havde glædet os til at fejre sammen med jer. Vi må håbe, at det bliver muligt at starte sæson 2021 op uden restriktioner. Indtil da – pas godt på jer selv og jeres kære 😷
De bedste hilsener – Bestyrelsen