Ekstraordinær generalforsamling i Kibæk Cykelmotion

På generalforsamlingen i februar lykkedes det ikke at få valgt en fuld bestyrelse på 5 personer, så den nuværende bestyrelse er kun på 4 personer.

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 14. juni kl. 18:30 i Alhuset. Her vil der blive fremlagt forslag om, at Kibæk Cykelmotion søger om sammenlægning med Kibæk Idrætsforening. Bestyrelsen vil orientere om, under hvilke betingelser sammenlægningen kan finde sted.

I følge vedtægterne skal på den ekstraordinære generalforsamling mindst halvdelen af klubbens medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de fremmødte stemme for, hvis en sammenlægning skal kunne godkendes. Derfor – mød op og giv din mening til kende.

OBS OBS OBS

Datoen for den ekstraordinære generalforsamling er rykket til Tirsdag d 28 Juni kl 19.00 i Alhuset

Mvh
Bestyrelsen

Comments are closed.