GF 2021

OBS – Til alle medlemmer: Bestyrelsen foreslår, at vi springer generalforsamling 2021 – som skulle have været afholdt i februar – over og holder næste generalforsamling i februar 2022 med den begrundelse, at vi jo har misset en hel sæson og så også kan “tåle” at misse en GF. Vi kan kun gøre det, hvis medlemmerne giver lov. Så hvis du mener, det vil være en forkert beslutning, kan du give din mening til kende ved at sende en sms til formand Preben Hansen – mobil 2326 2294. På valg ved næste generalforsamling er Svend, Tom og Aage. Alle 3 ønsker at blive afløst af nye folk på posterne.

Comments are closed.