Generalforsamling tirsdag 04-02-2014 kl. 19 i Alhuset

Der er fremsat forslag til vedtægtsændringer. Hvis mindst halvdelen af klubbens medlemmer møder op, kan ændringerne vedtages – ellers skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Se klubbens vedtægter HER.

Ændringsforslag fremsat af Søren Kousgaard – se HER.

Ændringsforslag fremsat af bestyrelsen:

§2 Stk. 2
Aaskov Kommune ændres til Herning Kommune

§4 Stk. 4 ændres til:
Indmeldelse foregår ved, at ansøgeren retter henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

§6 Stk. 13 ændres til:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær

§6 Stk. 14 ændres til:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges således: Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer.

§7 Stk. 4 ændres til:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

§7 Stk. 5 ændres til:
Bestyrelsens beslutning er vedtaget, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Comments are closed.